Hormonfria preventivmedel

Är hormoner i naturen skadligt? Vi går igenom svaret här.

När vi människor använder oss av hormoner kommer dessa för eller senare ut i naturen i och med att de inte stannar kvar i kroppen för alltid. Reningsverken lyckas inte få bort alla hormoner och fåglar och vattendjur tar skada av dessa.

Var kommer hormoner i naturen ifrån?

Det finns ett generellt problem med att läkemedel vi människor använder åker ut och hamnar i naturen, dessa kan ha mycket stor negativ miljöpåverkan. Det man har sett gällande hormoner är framför allt östrogen, som troligtvis kommer från p-piller.

Östrogenet stannar inte kvar i kroppen och åker ut i avloppen tillsammans med exempelvis urin. Allt vatten i Sverige åker förvisso igenom reningsverk innan det åker ut till sjöar och vattendrag men reningsverken i Sverige är inte anpassade för att kunna ta bort allt läkemedel och hormoner från vattnet.

Vilka problem finns med hormoner i naturen?

Dels är det aldrig bra att hormoner och andra läkemedel åker ut i våra vattendrag och sjöar, eftersom det kan innebära att vi människor får i oss det utan vår vetskap. Vilka långtidseffekter det har på människor vet vi ännu inte säkert.

Men det har också negativ miljöpåverkan. Framför allt har det visat sig ha påverkan på fåglar och vattendjur, som i sin tur kan ha allvarliga konsekvenser på ekosystemet.

Det har visat sig att fåglars ägg blir tunnare om de har fått i sig östrogen, vilket i sin tur innebär att färre ägg kläcks eftersom det inte finns tillräckligt med skal för att kunna bidra med alla näringsämnen som behövs för en fågelunge att utvecklas. Det blir också enklare för rovdjur att bita sönder äggen.

När det gäller grodor har man upptäck att de kan byta kön om de får i sig för mycket östrogen. Något som är mycket problematiskt eftersom det kan innebära att reproduktionen stannar av.

Fiskar har visat sig förlora sin fertilitet, vilket även det innebär att reproduktionen kan stanna av och i det långa loppet innebära att en del arter blir utrotningshotade.

Hur kan vi undvika detta?

Även om det finns naturliga hormoner kan dessa inte användas som preventivmedel, utan fungerar bäst vid hjälp mot symptom vid klimakteriet exempelvis.

Det enda sättet vi kan undvika att det hamnar hormoner i naturen är att vi människor inte använder oss av dessa hormoner. Det finns många hormonfria preventivmedel att använda sig av istället.

Hormonfria preventivmedel är inte bara bra för naturen utan också bättre för oss människor eftersom vi inte helt säkert vet vad tillförande av hormoner har för långtidsverkan på våra kroppar.