Featured

Hormoner i naturen

Spread the love

När man tänker på hormonspiral mens reproduktion och andra liknande frågor, kanske inte naturen är det första man förknippar det med. Tyvärr finns det däremot en mycket oroande koppling mellan naturen och hormoner. Det är nämligen så att både fåglar och vattenlevande djur lider mycket stor skada av östrogen och andra hormoner.

Reningsverken räcker inte till

Innan vi går allt för snabbt fram och pratar om skadorna som hormonerna leder fram till, måste jag börja med att beskriva var dessa hormoner kommer ifrån. Svaret är att våra reningsverk inte är byggda för att ta hand om läkemedelsrester eller andra kemikalier. Fosfor, kväve och organiskt material klarar de utmärkt, men inte kemikalier. Det medför att sådana ämnen följer med det renade vattnet ut i vattendrag och hamnar i grodor, fiskar, fåglar och andra djur. 

Vilka skador uppstår

Vi har säkert inte sett den fulla vidden av vad dessa utsläpp leder till på lång sikt, men redan på kort sikt vet man att fåglars äggskal blir mycket svagare av den här typen av kemikalier. Det leder till att färre ägg kläcks och inte minst rovfåglarna minskar kraftigt i antal.

Tittar man istället på groddjur kan man se att de byter kön, vilket är betydligt mer oroande i djurvärlden än i människovärlden. Där kan det ju leda till att reproduktionen helt stannar av.

Bland fiskar kan man se något liknande. I vissa bestånd som utsatts för hormoner produceras bara honor och i andra bestånd produceras enbart hanar.

Vad kan man göra?

Tyvärr är det ju mycket svårt att angripa dessa problem som privatperson. Man kan ju inte gärna sluta använda toaletten bara för att man går på p-piller, eller tar någon annan medicin som skulle kunna skada djurlivet. Den typen av problem måste tyvärr hanteras gemensamt för oss alla av samhället.

Det vi däremot kan sluta med på en gång är att kasta överblivna läkemedel eller preventivmedel i toaletten. Det gäller också våra husdjurs mediciner, som också borde lämnas tillbaka till apoteket för att tas om hand istället för att slängas i toan.

Detta kan också fungera som en liten påminnelse om att inte ta läkemedel i onödan. Många mindre åkommer och tillfällig ohälsa försvinner av sig själv, utan att det behövs någon medicin. Kroppen är en fantastisk maskin som löser sina problem ganska bra på egen hand.

När det gäller preventivmedel kan man överväga om man istället ska använda andra metoder än just p-piller. Exempel på sådana är kondom, cervixpessar och kopparspiral.