Hormonfria preventivmedel

Vilka hormonfria preventivmedel finns? Vi listar de bästa!

Hormonfria preventivmedel är preventivmedel som inte innehåller några hormoner och därmed inte har någon hormonell på verkan på din kropp. Det finns flera olika metoder och en del är säkrare än andra för att minimera risken för oönskad graviditet.

Varför använda hormonfria preventivmedel för kvinnor?

Det finns flera anledningar till att välja hormonfria preventivmedel för att inte bli gravid. En av dem är att vi vet inte säkert vad det finns för långtidspåverkan på våra kroppar när vi tillför hormoner.

En annan anledning är att det har visat sig att hormoner åker ut i naturen och har en negativ effekt på djurlivet.

Olika hormonfria preventivmedel

Man kan säga att det finns två olika typer av hormonfria preventivmedel. Den ena kategorin innebär att man på olika sätt tar reda på när man är fertil, så att man kan undvika samlag då. Den andra kategorin är olika preventivmedel som fysiskt hindrar spermierna att komma i kontakt med ett ägg som kan bli befruktat.

Exempel på hormonfria preventivmedel för att räkna ut när du är fertil:

  • Kalendermetoden
  • Billingsmetoden/sekretmetoden
  • Temperaturmetoden

Dessa metoder innebär ingen påverkar på kroppen alls, och du tillför ingenting vare sig utanpå eller inuti kroppen. För att dessa metoder ska vara säkra krävs det att du är mycket noggrann och följer dem exakt enligt instruktionerna.

De här metoderna kan användas för familjeplanering, både för att minimera riskerna för oönskad graviditet men också för att ha en större chans att bli gravid, eftersom du räknar ut när du är fertil.

Exempel på hormonfria preventivmedel som förhindrar att spermier möter ägg:

  • Cervixpessar
  • Kondom
  • Kopparspiral

Alla dessa metoder innebär att du på något sätt tillför någonting inuti eller utanpå kroppen. Alla är helt hormonfri men kan såklart ändå ha påverkan på kroppen hos en del människor. Metoderna är mycket säkra om de används på rätt sätt.

Permanent preventivmedel

Är du helt säker på att du inte vill ha fler barn, eller barn alls, kan du istället utföra en sterilisering. Både kvinnor och män kan göra det, och hos män stoppas sädesledaren medan hos kvinnor stoppas äggledaren.

En sterilisering bör räknas som permanent och kan vara ett stort beslut.