Hormonfria preventivmedel

Kan man få ångest av p-piller? Vi går igenom svaret!

Forskning visar på att en del kvinnor kan få ångest vid användning av p-piller. Studier har visat att 4–10 % av användare uppvisar symptom på ångest som kan kopplas ihop med användandet av p-piller.

Får man ångest av p-piller?

För många kan p-piller fungera väldigt bra, det kan minska på rikliga menstruationer, göra oregelbundna mensblödningar mer regelbundna samt att p-piller kan hjälpa mot acne.

Men en biverkning en del kvinnor får av p-piller är sämre psykiskt mående. En studie som gjordes av forskare på Uppsala Universitet och Karolinska Institutet visar på att 4-10 procent som använder p-piller upplever att de mår psykiskt dåligt av preparatet.

Studien påvisade att kvinnorna som åt p-piller påvisade mer humörsvängningar, hade lättare att bli irriterade och visade tecken på ångest.

P-piller minskade PMS

Studien visade dock att p-piller minskade PMS hos kvinnorna och de som annars upplevde mycket PMS mådde mycket bättre när de använde p-piller. Däremot upplevde fler att de mådde sämre emellan menstruationerna och hade ett allmänt sämre mående under hela månaden.

Generellt är det svårt att påvisa exakt vad hormonella preventivmedel gör med kroppen eftersom det kan vara väldigt individuellt, och det även kan handla om upplevda effekter och inte mätbara.

Vill du inte använda hormonella preventivmedel finns det gott om hormonfria preventivmedel för dig att välja på.