Temperaturmetoden

Spread the love

Vad

Genom att kontinuerligt mäta basaltemperaturen i kroppen med en termometer kan man avgöra vilka dagar som är fertila och när man då bör avstå från samlag eller använda kompletterande skydd.

Vetenskaplig grund

Man är endast fertil under det dygn då ägglossningen sker och ägglossning sker endast en gång under varje menscykel. I sällsynta fall kan en dubbel ägglossning ske, men då släpps det andra ägget inom 24 timmar efter det först. I tillägg kan mannens spermier överleva mellan tre till fem dygn i kroppen. Sammantaget kan alltså en kvinna bli gravid under cirka sex dygn per menscykel.

Under menscykeln varierar hormonnivåerna i kroppen vilket påverkar vilotemperaturen i kroppen, den så kallade basaltemperaturen. Basaltemperaturen följer en unik kurva för varje kvinna och återkommer varje månad. Gulkroppshormon bildas i kroppen efter ägglossning och gör att kroppstemperaturen höjs med upp till 0,5 grader Celsius och fortsätter att vara förhöjd till nästa mens.

Genom mätning av basaltemperaturen kan temperaturkurvan kartläggas och därmed vilka dagar som är fertila. Man måste däremot ha koll på i förväg när ägglossningen kommer ske genom att studera sina tidigare temperaturkurvor och räkna ut när temperaturhöjningen och därmed ägglossning kommer att ske.

Produkter

Idag finns det flera tillverkare av basaltemperaturmätare. Dessa tillhandahar termometrar med en hög sensibilitet. Det har även kommit mobilappar som hjälper dig att kartlägga din cykel med hjälp av medicinsk grundfakta om spermiers överlevnad och när ägglossningen brukar inträffa under en cykel. Dessa appar är bör inte förväxlas med p-datorer även om de ibland jämförs. Applikationer saknar en kliniskt testad och medicinsk godkänd mjukvara som kan ge en individuell, säker analys.

Kostnad

I grundläget räcker det med en termometer med hög känslighet och en temperaturkarta där man fyller i värdena.

Inköpskostnad: Mellan 200-500 sek för termometer.

Efter fem år: Inga löpande kostnader.

Säkerhet

Att genomföra temperaturmetoden manuellt har ett pearl index på 2-20 vilket motsvarar en säkerhet på 80-98 %.

Inköpsställe

En termometer med hög känslighet finns att köpa på de flesta apotek. Temperaturkartor går att ladda ner från internet.

Andra metoder

Billingsmetoden