Hur går sterilisering till? Här får du svaret!

Sterilisering

Sterilisering innebär att man fysisk tar bort möjligheten för en spermie att befrukta ett ägg. Både män och kvinnor kan sterilisera sig. Hos män knyter man ihop sädesledaren medan man hos kvinnor klipper eller blockerar äggledaren.

Vad är sterilisering?

En sterilisering är ett fysiskt ingrepp som både män och kvinnor kan genomgå för att ta bort möjligheten att göra någon gravid eller att kunna bli gravid.

För att då sterilisera dig i Sverige behöver du vara 25 år eller äldre. Personer mellan 18 och 25 år som vill sterilisera sig måste ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsen.

Manlig sterilisering

För män kallas en sterilisering vasektomi och innebär ett ingrepp på sädesledaren. Ett 1–2 cm långt snitt görs på övre delen av pungen där man tar fram sädesledaren för att sedan göra ett snitt och avlägsna en bit. Sädesledaren knyts sedan ihop med hjälp av tråd eller så bränns ändarna på den.

Ingreppet tar cirka 30 minuter och är ett relativt säkert ingrepp. Det finns relativt få preventiva metoder för män som inte inkluderar att mannen behöver förlita sig på kvinnan och där han har kontroll.

Kvinnlig sterilisering

Vid en kvinnlig sterilisering utförs ett ingrepp på äggledaren. Den klipps av eller blockeras så att en spermie inte kan ta sig igenom och komma upp till livmodern och befrukta ett ägg. Ingreppet görs med titthålskirurgi och kvinnan är nedsövd under ingreppet.

Läs tips: Lär dig med om kvinnlig sterilisering.

Vad kostar sterilisering?

Priset för sterilisering varierar beroende på vilken region i Sverige du bor på. I en del regioner behöver du bekosta steriliseringen själv, och priset kan variera mellan 1 000 och 10 000 kronor. Du kommer alltid behöv minst ett läkarbesök innan ingreppet, och för det får du betala vanligt pris för läkarbesök.

Att tänka på inför en sterilisering?

Sterilisering passar bra för dig som är säker på att du inte vill ha fler barn. I och med att du steriliserar dig behöver du inte ha koll på när du är fertil eller inte om du är kvinna. Du som man kan vara säker på att du inte gör en kvinna gravid efter ingreppet.

Det är dock viktigt att vara helt säker på sin sak eftersom sterilisering bör räknas som ett permanent ingrepp. Det är mycket svårt att ångra sig och det finns inga garantier på att det ens går att återställa.

Det är också viktigt att komma ihåg att alla fysiska ingrepp innebär en risk även om det är ett relativt säkert och enkelt ingrepp.

Är sterilisering säkert?

Sterilisering är en mycket säker metod för att undvika oönskade graviditeter. Metoden beräknas vara 99,5 % säker.

Tänk på att sterilisering inte skyddar mot könssjukdomar.

 

sterilisering