Sterilisering

Spread the love

Sterilisering

sterilisering

 

Vad

Sterilisering innebär att man genom en operation tar bort möjligheten för spermier att möta ägget och befrukta det. Både män och kvinnor kan steriliseras och det görs vanligen genom ingrepp på sädesledaren hos män och äggledaren hos kvinnor.

Vetenskaplig grund

För att en graviditet ska kunna ske måste spermier möta ägget och befrukta det. Genom att ta bort möjligheten för att spermier och ägg ska mötas kan man förhindra graviditet.

I de allra flesta fallen är sterilisering en irreversibel metod vilket innebär att den inte går att göra ogjord. Är man säker på att man inte vill ha några barn/fler barn kan det vara ett alternativ.

Kostnad

Beroende på vilket landsting man bor kan kostnaden se annorlunda ut. I flera landsting betalar man enbart patientavgiften på runt 300 sek medan i andra kan det kosta mellan 2000-15000 kronor.

Säkerhet

Pearl index för sterilisering är 0,2-0,5 vilket innebär en säkerhet på 99,5-99,8 %.

Inköpsställe

Du kan få mer information genom Vårdguiden för ditt landsting.