Hur går kvinnlig sterilisering till? Vi svarar här!

Billingsmetoden

Kvinnlig sterilisering innebär ett kirurgiskt ingrepp på äggledaren. Under ingreppet skärs äggledaren av vilket innebär att ägget från äggstocken kan inte vandrar ner till livmodern och bli befruktat.

Hur går kvinnlig sterilisering till?

Kvinnlig sterilisering innebär att man fysiskt blockerar vägen för ägget att vandra ner till livmodern från äggstocken via äggledaren. Det görs genom ett kirurgiskt ingrepp, vanligtvis med titthålskirurgi, och görs alltid under narkos.

Under ingreppen klipps äggledaren av och förseglas sedan med elektrisk ström eller med hjälp av klämmor eller ringar.

Du kan vanligtvis lämna sjukhuset samma dag som ingreppet utförs.

Vem passar kvinnlig sterilisering för?

Sterilisering passar för kvinnor som helt säkert vet att de inte vill kunna producera fler barn. Sterilisering får i de flesta fall inte att gå ogjort och räknas som ett permanent ingrepp. Därför måste de som är mellan 18 och 25 år ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsen för att få utföra en sterilisering.

Är kvinnlig sterilisering säker?

En kvinnlig sterilisering är en mycket säker preventivmetod och om ingreppet har utförts korrekt finns det ingen möjlighet att du ska bli gravid. Däremot är alla kirurgiska ingrepp en risk att utföra, speciellt när du måste bli sövd som du blir vid en kvinnlig sterilisering. Det är dock ytterst sällan komplikationer uppstår efter detta ingrepp.

Har steriliseringen någon påverkar på mig?

En kvinnlig sterilisering bör inte ha någon speciellt på verkan på dig. Du kommer fortfarande ha menstruation och alla menscykelns faser. Steriliseringen bör inte heller påverka din sexlust eller ditt mående på annat vis.

Det har däremot visat sig att det finns en något förhöjd risk att du hamnar i klimakteriet tidigare om du genomgått en sterilisering. Men å andra sidan minskar en sterilisering också risken för att få äggstockscancer.

Vad kostar en kvinnlig sterilisering?

Precis som vi beskrev i vår andra artikel om sterilisering beror priset på vilken region du bor i. I en den regioner är ingreppet kostnadsfritt medan i andra regioner får du bekosta det själv och då kan priset variera mellan 1 000 och 10 000 kronor.