Kopparspiral

Spread the love

Kopparspiral

Vad

En kopparspiral är en liten plaststav lindad med koppar. Kopparspiralen sätts in i livmodern av barnmorska eller gynekolog och behöver bytas cirka vart femte år. Kända biverkningar är kraftiga blödningar och ökande mensvärk.

Vetenskaplig grund

Kopparen i spiralen gör att spermier inte kan befrukta ägget. Kroppen utlöser en så kallad ”främmande kroppsreaktion” när spiralen sätts in. Produktionen av vita blodkroppar ökar i det fruktsamma sekretet som normalt bildas i livmoderhalsen och blir då ogästvänligt för spermierna och de kan inte befrukta ägget.

Kostnad

Kostnaden består ofta i själva insättandet av spiralen. Kopparspiral är ofta subventionerat av landstinget och blir då gratis för användaren. Kopparspiralen behöver bytas cirka vart femte år.

Inköpskostnad: Cirka 2000 sek men är gratis genom flera landsting

Efter fem år: Det finns inga löpande kostnader.

Säkerhet

Kopparspiral har ett pearl index på 0,7-1 vilket motsvarar en säkerhet på 99-99,3 %.

Inköpsställe

Kopparspiral sätts in hos barnmorska eller gynekolog.

Andra preventivmedel

Kondom

Cervixpessar