Temperaturbaserad P-dator

pearly p-dator - hormonfritt preventivmedel

Vad

En temperaturbaserad p-dator mäter basaltemperaturen i kroppen för att avgöra vilka dagar man är fertil vilket endast är ett fåtal dagar per menscykel. Under infertila dagar behövs inget kompletterande hormonfritt preventivmedel då man inte kan bli gravid. Under de fertila dagarna när en graviditet kan uppstå kan man avstå från samlag alternativt komplettera med ett hormonfritt preventivmedel såsom kondom eller pessar. Eftersom en temperaturbaserad p-dator baseras på naturliga tillstånd i kroppen finns inga biverkningar.

Vetenskaplig grund

Kvinnan är endast fertil under det dygn då ägglossningen sker och ägglossning sker endast en gång under varje menscykel. Dagen för ägglossning kan variera från månad till månad. I tillägg kan mannens spermier överleva mellan tre till fem dygn i kroppen. Sammantaget kan alltså en kvinna bli gravid under maximalt sex dygn per menscykel.

Under menscykeln varierar hormonnivåerna i kroppen vilket påverkar vilotemperaturen i kroppen, den så kallade basaltemperaturen. Basaltemperaturen följer en unik kurva för varje kvinna och temperaturen höjs bland annat i samband med ägglossning med upp till 0,5 grader Celsius. Före ägglossning befinner man sig i den så kallade låga fasen och efter ägglossning förblir kroppstemperaturen förhöjd under ytterligare en tid fram till nästa menstruation, vilket sammanfattar den höga fasen.

Genom mätning av basaltemperaturen kan temperaturkurvan kartläggas och därmed vilka dagar som är fertila. En temperaturbaserad p-dator lär sig användarens temperaturkurva och jämför denna med vetenskapliga riktlinjer samt tidigare sparade exempelcykler. Genom ett utvärderingsprogram kan sedan användaren få en tillförlitlig individuell prognos över sin fertilitet det kommande dygnet.

Kostnad

Temperaturbaserade p-datorer innebär en engångskostnad. De löpande kostnaderna är låga eller obefintliga vilket gör att en temperaturbaserad p-dator blir billigt i längden.

Inköpskostnad: Mellan 3700-4700 sek.

Totalt efter fem år: 3700-4700 sek. (Temperaturbaserade p-datorer har oftast inga löpande kostnader. Eventuellt kan batteribyte behövas. Prisbilden är därför ungefär densamma efter 5 år.)

Säkerhet

P-datorerna Daysy,  Pearly och Lady-Comp har ett kliniskt testat Pearl index på 0,7 vilket motsvarar en säkerhet på 99,3%. Detta kan uppnås genom att de har ett avancerat utvärderingsprogram som utvärderar användarens alla uppmätta temperaturvärden och lär sig kvinnans individuella temperaturkurva.

Inköpsställe

Det finns olika temperaturbaserade p-datorer. På den svenska marknaden säljs idag Pearly, Lady-Comp och Daysy. De köps till exempel på www.naturafemme.se och på daysy.nu

Källor:

Naturafemme
Daysy Sverige
Läkemedelsverket – Preventivmetoder för att undvika konception