Skillnad på p-dator och p-dator

P-datorn har blivit ett allt populärare alternativ. Men vad är egentligen skillnaden mellan en urinbaserad och temperaturbaserad p-dator? 

P-datorn har blivit ett allt mer förekommande alternativ för kvinnor som söker efter hormonfria alternativ. Med flera års kliniska studier har p-datorn fungerat som ett beprövat och säkert alternativ för många kvinnor runt om i världen. Det finns idag två typer av p-datorer.

Den urinbaserade p-datorn mäter hormonhalten i morgonurinet genom teststickor som analyseras av datorn. Genom att se halten av olika hormoner räknar datorn ut vart i cykeln kvinnan befinner sig.  Mätningen sker delar av månaden och användaren får en daglig prognos för fertiliteten.  Kliniska studier visar att pearl index ligger på 4 vilket betyder att metoden är säker till 96%.

Den temperaturbaserade p-datorn mäter basaltemeperaturen i munnen, alltså kroppstemperaturen när du vaknat, innan du stigit upp. 
Mätningen sker dagligen och användaren får även här ett dagligt resultat för fertiliteten. Kliniska studier har visat att temperaturbaserade p-datorer har ett lägre pearl index (0,7) vilket ger en högre säkerhetsmarginal och innebär att p-datorn har en bevisad metodsäkerhet på 99,3%.