Kopparspiral vs hormonspiral

En spiral är ett par centimeter lång och ser ut som ett ankare. Spiralen placeras i livmodern av en barnmorska eller gynekolog.

Kopparspiral

Kopparspiralen är, som namnet låter, en spiral av plast som inlindats av en tunn koppartråd. Koppartråden avger kopparjoner lokalt i livmodern som gör att spermierna blir mindre rörliga och funktionsodugliga. Utöver det förhindrar spiralens placering en graviditet genom att fysiskt blockera för en befruktning.

Många kan uppleva en känslighet med en ökad kopparmängd i kroppen och hur man reagerar är olika från individ till individ. Dock tenderar koppar att dränera kroppen på zink vilket gör att man kan behöva ta ett tillskott av extra zink.

Vid användning av exempelvis p-piller har dock användare större sannolikhet för att drabbas av ökad kopparmängd eftersom syntetiskt östrogen bidrar till att kroppen ansamlar koppar (L.Biden, Period repair manual) Kopparspiralen kan även bidra till en ökad menstruation de första sex månaderna men därefter borde menstruationen gå tillbaka till det normala igen.

Hormonspiral

En hormonspiral avger istället det syntetiska progesteronet levonorgstrel lokalt i livmodern. Detta gör att sekretet i livmoderslemhinnan blir segt och försvårar för spermierna att tränga igenom. En hormonspiral är ett mildare hormonellt preventivmedel eftersom den inte stänger av fertiliteten och ägglossningen helt som andra hormonella preventivmedel gör. Den verkar främst lokalt men eftersom en liten mängd levenorgestrel hamnar i blodet hämmas ägglossningen ändå cirka 50% av gångerna.