En kvinna har ägglossning under ett dygn per menscykel och det är under detta dygn som en befruktning kan ske. Dock kan spermier från samlag tidigare i cykeln leva kvar i en kvinnas kropp i cirka 5 dygn och vänta in att en ägglossning skall ske. Därför brukar man tala om en fertil fas på 6 dygn per menscykel. Resten av menscykeln är du för långt ifrån din ägglossning för att en befruktning skall ske.

Du är därför naturligt icke fertil större delen av månaden. Det finns olika produkter och metoder för att ringa in de fertila och ickefertila faserna på ett naturligt sätt utan att tillföra syntetiska hormoner.

Det finns metoder där du själv analyserar din cykel såsom temperaturmetoden eller kalendermetoden.

Det finns även produkter som gör analysen åt dig och visar dig när din unika fertila fas inträffar varje månad. Se Temperaturbaserade p-datorer och urinbaserade p-datorer.

Vill du bli gravid är det bra att hålla koll på sin menscykel för att pricka in en ägglossning. Du kan då använda ovannämnda produkter och metoder. Vill du inte bli gravid kan du använda ovanstående produkter för att identifiera den fertila perioden under vilken du behöver komplettera med ett hormonfritt preventivmedel såsom kondom eller pessar.