Hur fungerar manlig sterilisering?

En man som steriliseras får lokalbedövning och sedan skärs båda sädesledarna av.  Det är en urolog eller kirurg som utför ingreppet efter en remiss från en läkare vid din vårdcentral.

Lokalbedövning sker i pungens hud, sädesledarna letas fram och en till en och en halv cm klipps bort, ändarna försluts och huden sys samman. Dessutom utförs en mikroskopisk undersökning för att vara säker på att rätt vävnad avlägsnats.

Operationen tar 15-30 min. En övergående svullnad och ömhet i pungen är vanligt, och värktabletter kan behövas några dagar.

Under de första månaderna efter operationen får du lämna tre stycken spermaprov, så att man vet att inga levande sädesceller finns kvar. Närmast efter ingreppet måste man använda tidigare preventionsmetoder eftersom det ofta finns lagrade spermiedepåer kvar ovanför operationsområdet som måste tömmas först.

Sterilisering påverkar inte dina manliga kroppsfunktioner eller sexlivet. Oftast märker man ingen skillnad vid sädesuttömningen. Vätskan kan eventuellt bli litet mera genomskinlig, när sädesceller saknas.