Alla pratar om FAM. Preventivmetoden 2.0

I en tid då vi blir alltmer medvetna med vad vi stoppar i oss och hur det påverkar kroppen, har inte bara mat men nu även preventivmedel och preventivmetoder hamnat i fokus. Vad är då detta FAM som alla verkar prata om?

FAM står för Fertility Awareness Method. Ett samlingsnamn för olika typer av metoder som hjälper dig att förstå din fertilitet istället för att förändra den med läkemedel eller ingrepp.

Men för att förstå fertiliteten så måste det först finnas en fertilitet att förstå. Du måste alltså ha en naturlig menscykel, opåverkad av de syntetiska hormoner som återfinns i olika hormonbaserade preventivmedel.

Kortfattat stänger de flesta hormonbaserade preventivmedlen av menscykeln helt och vissa p-piller återskapar en upplevd kopia av menscykeln med hjälp av syntetiska kopior av hormonerna progesteron och östrogen. Så första steget för att börja med FAM är att sluta med all form av hormonbaserade preventivmedel.

Den naturliga menscykeln bör, när den fungerar perfekt, vara jämn, rytmisk och kontinuerlig. Den skall vara cirka 28-35 dagar, med en mens på 3-7 dagar och med en ägglossning som sker i mitten av cykeln. Det är under detta enda dygn som en befruktning kan ske. Utöver det kan spermier överleva i en kvinnas kropp i cirka 5 dygn och du behöver alltså kartlägga denna fas i din menscykel.

Till din hjälp kan du använda allt från papper, penna och termometer (temperaturmetoden), analys av slidsekret (billingmetoden) till appar, p-datorer och fertilitetsarmband.
Alla metoder fungerar på olika sätt och har olika säkerhet beroende på hur du väljer att använda de olika alternativen. Men en mycket hög effektivitet kan uppnås om man gör det på rätt sätt.

När du väl hittat ett sätt att varje menscykel, kartlägga just din fertila fas, så har du också börjat utöva FAM. Och så har du friheten att välja själv hur du vill använda de fertila faserna. Vill du försöka skaffa barn och bli gravid? Eller kanske använda hormonfria preventivmedel som pessar eller kondom för att undvika en graviditet? Oavsett så är valet ditt.