Vasektomi

Vad

Vasektomi, eller Manlig Sterilisering, innebär att man genom ett mindre ingrepp gör att spermier inte längre kan nå ägget vid samlag. Man tar inte bort testiklar eller liknande och mannen får fortfarande en utlösning. Det varken syns eller märks någon skillnad på sexuell förmåga, utlösning, potens eller annat. Vasektomi är permanent, säkert och utförs på ungefär 3600 män varje år. Åldersgränsen är 25 år, om du är mellan 18 och 25 år krävs tillstånd från Socialstyrelsen.

Manlig sterilisering är ett mycket mindre ingrepp än kvinnlig sterilisering.

Vetenskaplig grund

Vid utlösning åker spermierna via sädesledarna och blandas med sädesvätskan för att sedan åka ut genom urinröret. En vasektomi i Sverige börjar på en läkarmottagning där mannen har ett möte med kurator eller läkare som förklarar vad det innebär och ser så mannen är säker på att han verkligen vill utföra vasektomin. Ingreppet är enkelt och utförs med lokalbedövning, det tar cirka 30 minuter och mannen kan gå hem samma dag.
Ingreppet går till på följande sätt:

  • Ett litet snitt på 1-2 cm görs i övre delen av pungen.
  • Sädesledaren tas fram och kapas.
  • En liten knut görs på båda ändarna av sädesledaren, det går även att bränna ändarna. (detta görs så sädesledaren inte ska växa ihop igen).
  • Snittet sys ihop.

Kostnad

Beroende på vilket landsting man bor i kan kostnaden se annorlunda ut. I flera landsting betalar man enbart patientavgiften på runt 300kr, detta gäller i följande landsting:

Stockholm, Västra Götaland, Östergötland, Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Värmland, Västmanland och Örebro.

I övriga landsting gäller följande:
1 000 – 2 000kr: Dalarna, Skåne
2 000 – 3 000kr: Gävleborg, Uppsala, Västernorrland, Jämtland
4 700kr: Norrbotten
7 000kr: Västerbotten
8 000kr: Södermanland

Inköpskostnad:
300-8000kr

Totalt efter fem år:
Det finns inga löpande kostnader.

Effektivitet

Det finns en liten risk att sädesledarna växer ihop, detta testas under första veckorna efter operationen för att vara säker på att allt fungerar som det ska. Därför är inte Vasektomi 100% effektivt.

Pearl index:
0,10-0,15 vilket motsvarar en effektivitet på 99,9-99,95%.

Fördelar

  • Säkert och permanent, inget man behöver komma ihåg.
  • Kan vara dyrt i vissa landsting.

Nackdelar

  • I de flesta fall är sterilisering en irreversibel metod, vilket innebär att den inte går att göra ogjord.
  • Kan upplevas obehagligt av vissa att genomgå en operation.

Inköpsställe

Gå till en vårdcentral för att få en remiss till en urolog som utför steriliseringen.

Källor

Grönt är skönt – miljösmart födelsekontroll
Läkemedelsverket – Antikonception behandlingsrekommendation

https://sterilisering.se/kostnad-for-sterilisering/

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Sex-och-relationer/Preventivmetoder/Sterilisering/#section-1