Vaginalpessar

Vaginalpessar

Vad

Vaginalpessaret bildar en skål som täcks över ett större område vid livmodertappen. Skålen fungerar som en behållare för pessargel. Genom att applicera gelen på pessaret och sedan sätta in det över livmodertappen (livmoderns öppning) hindras sperma från att nå livmodern.

Vetenskaplig grund

Pessar bygger på att fysiskt hindra spermier från att nå ägget och befrukta det. Genom att täppa till livmodertappen kan spermier inte ta sig in till ägget och befrukta det. Genom att komplettera med pessargel kan man uppnå högre säkerhet med preventivmedlet.

Kostnad

Vaginalpessaret i sig är relativt billigt, till detta kommer löpande kostnad för pessargel. Vaginalpessar subventioneras av vissa landsting och blir då gratis för användaren. Själva gelen behöver däremot fortfarande köpas.

Inköpskostnad: Cirka 400 sek för pessaret och cirka 150 sek för en tub pessargel.
Totalt efter fem år: Cirka 4200 sek. (Räknat på tre uppsättningar pessar samt förbrukning av en tub pessargel varje kvartal.)

Säkerhet

Vaginalpessar har ett pearl index på 6-16 vilket motsvarar en effektivitet på 84-94%.

Källor:

Solann
Grönt är skönt – miljösmart födelsekontroll
Läkemedelsverket – Antikonception behandlingsrekommendation