P-datorer

Vad

En p-dator är ett hormonfritt analysverktyg som använder andra metoder såsom temperaturmetoden som bas.
Temperaturmetoden går ut på att med hjälp av en BBT-termometer mäta kroppstemperaturen när man vaknat och därefter journalföra temperaturvärdet på papper. Med hjälp av P-datorer journalförs värdet istället i en app.

En annan variant är den urinbaserade p-datorn som mäter hormonhalten i morgonurin för att avgöra vilka dagar man är fertil.

En p-dator är en avancerad minidator med en specialtermometer som är inbyggd vilket gör att samtliga värden registreras och analyseras direkt. Specialtermometern är skild från en vanlig febertermometer och har ofta ett plasthölje runt sensorn istället för ett metallhölje. Detta för att uppnå en korrekt mätning på snabbare tid.

Genom att mäta basaltemperaturen i kroppen kan p-datorn med hjälp av en biomatematisk algoritm, avgöra vilka dagar man är fertil vilket endast är ett fåtal dagar per menscykel.
Under icke fertila dagar kan man inte bli gravid då man är för långt ifrån ägglossningens dygn. Under fertila dagar kan man avstå från samlag alternativt komplettera med ett hormonfritt preventivmedel såsom kondom
, kvinnlig kondom eller pessar om man vill undvika graviditet. Vill man däremot bli gravid är det under de fertila dagarna man ska försöka. Eftersom en temperaturbaserad p-dator baseras på naturliga tillstånd i kroppen finns inga biverkningar.

Vetenskaplig grund

Kvinnan är endast fertil under det dygn då ägglossningen sker och ägglossning sker endast en gång under varje menscykel. Dagen för ägglossning kan variera från månad till månad. I tillägg kan mannens spermier överleva mellan tre till fem dygn i kroppen. Sammantaget kan alltså en kvinna bli gravid under maximalt sex dygn per menscykel.

Under menscykeln varierar hormonnivåerna i kroppen vilket påverkar vilotemperaturen i kroppen, den så kallade basaltemperaturen. Basaltemperaturen följer en unik kurva för varje kvinna och temperaturen höjs bland annat i samband med ägglossning med upp till 0,5 grader Celsius. Genom att mäta förändringarna i hormonnivåerna i urinet (ofta luteiniserande hormon (LH) och östrogen) under månaden kan ägglossningen bestämmas. Före ägglossning befinner man sig i den så kallade låga fasen och efter ägglossning förblir kroppstemperaturen förhöjd under ytterligare en tid fram till nästa menstruation, vilket sammanfattar den höga fasen.

Genom mätning av basaltemperaturen kan temperaturkurvan kartläggas och därmed vilka dagar som är fertila. En temperaturbaserad p-dator lär sig användarens temperaturkurva och jämför denna med vetenskapliga riktlinjer samt tidigare sparade exempelcykler. Genom ett utvärderingsprogram kan sedan användaren få en tillförlitlig individuell prognos över sin fertilitet det kommande dygnet.

Kostnad

Temperaturbaserade p-datorer innebär en engångskostnad.

Inköpskostnad P-dator mun: Mellan 3000-4700 sek.

Inköpskostnad P-dator urin: Mellan 1500-2000 sek.

Totalt efter fem år: 3000-4700 sek. (Temperaturbaserade p-datorer har oftast inga löpande kostnader. Eventuellt kan batteribyte behövas. Prisbilden är därför ungefär densamma efter 5 år.)

Totalt efter fem år: Cirka 10 500 sek. (räknat på 1500 sek i produktkostnad samt 8 teststickor varje månad för 150 sek)

Effektivitet

Olika tillverkare av temperaturbaserade p-datorer finns på marknaden. För samtliga har ett kliniskt testat Pearl index vid perfekt användning på 0,7 uppmätts, vilket motsvarar en effektivitet på 99,3%.

Den urinbaserade p-datorn ett kliniskt testat Pearl index på 4 vilket motsvarar en effektivitet på 96 %.

Källor:

Läkemedelsverket – Preventivmetoder för att undvika konception