P-appar

Vad

En p-app är ett hormonfritt analysverktyg som använder uppgifter såsom mens, vaginalsekret, ägglossning och basaltemperatur för att identifiera kvinnans fertila fönster under menscykeln.

Det finns olika typer av p-appar. Vissa används enbart för att egenhändigt journalföra olika parametrar medan andra p-appar använder en kombination av dagliga temperaturvärden samt information om mens och ägglossning för att med en algoritm analysera vilka dagar kvinnan är fertil vilket endast är ett fåtal dagar per menscykel.
 Under icke fertila dagar kan en kvinna inte bli gravid då hon är för långt ifrån ägglossningens dygn. Under fertila dagar kan användaren avstå från samlag alternativt komplettera med ett hormonfritt preventivmedel såsom kondom eller pessar för att undvika en graviditet. Vill användaren däremot bli gravid är det under de fertila dagarna samlag bör ske. Eftersom p-appar baseras på naturliga tillstånd i kroppen finns inga biverkningar.

Vetenskaplig grund

En befruktning kan endast ske under det dygn då ägglossningen inträffar vilket sker en gång under varje menscykel. Dagen för ägglossning kan variera från månad till månad. I tillägg kan mannens spermier överleva mellan tre till fem dygn i kroppen. Sammantaget kan alltså en kvinna bli gravid under sex dygn per menscykel.

Under menscykeln varierar hormonnivåerna i kroppen vilket påverkar vilotemperaturen i kroppen, den så kallade basaltemperaturen. Basaltemperaturen följer en unik kurva för varje kvinna och temperaturen höjs bland annat i samband med ägglossning med upp till 0,5 grader Celsius. Före ägglossning befinner man sig i den så kallade låga fasen och efter ägglossning förblir kroppstemperaturen förhöjd under ytterligare en tid fram till nästa menstruation, vilket sammanfattar den höga fasen.

Genom daglig mätning av basaltemperaturen kan menscykeln kartläggas och tillsammans med andra parametrar, såsom vaginalsekret, mens och ägglossning kan användaren bilda sig en uppfattning om vilka dagar som är fertila och inte. Beroende på p-appens utformning sker analysen på olika sätt. I p-appar som endast fungerar som en journal kan användaren exempelvis lägga in temperaturvärden, mensdagar samt annan relevant information för att själv göra en analys och en bedömning av fertila och icke fertila dagar. För p-appar med en analysfunktion behöver användaren endast registrera mensdagar samt dagliga temperaturvärden. Därefter får användaren ett tillförlitligt och individuellt fertilitetsresultat för varje kalenderdag. Om syftet med p-appen är att användas som preventivmetod är det viktigt att verifiera att appen har certifierats som sådan.

Kostnad

P-appar varierar i pris. Det finns allt från kostnadsfria varianter till de alternativ som går att prenumerera på månadsbasis eller på årsbasis. Det finns även hjälpmedel som fertilitetsarmband, muntermometer, med mera som kostar i inköpskostnad.

Inköpskostnad: Mellan 0-95 sek/mån

Totalt efter fem år räknat på 95sek/mån: 5700 sek.

Effektivitet

Olika tillverkare av p-appar finns på marknaden och därmed skiftar effektiviteten. Det finns alternativ med kliniska studier. Pearl index nedan är på Natural Cycles som är den mest populära p-appen i Sverige och studie är på ett år.

Pearl index:
1,0-6,9 vilket motsvarar en effektivitet på 99-93,1%.

Fördelar

  • Inga biverkningar

Nackdelar

  • Misstas ofta för att vara ett preventivmedel
  • Hög total kostnad
  • Anmälda av Södersjukhuset på grund av högt antal sökande för abort (11 jan 2018)

Källor:

Läkemedelsverket – Preventivmetoder för att undvika konception

https://digital.di.se/artikel/natural-cycles-anmals-till-lakemedelsverket-for-oonskade-graviditeter#

https://www.naturalcycles.com/sv/science

DELA
Föregående artikelKondom
Nästa artikelCervixpessar