LAM-Metoden / Amningsmetoden

LAM amningsmetoden

Vad

Efter förlossning går de flesta igenom en period av naturlig infertilitet och man behöver då inget övrigt preventivmedel för att förhindra en ny graviditet. Metoden kallas också laktationsamenorré-metoden (LAM).

Vetenskaplig grund

Hormonet prolaktin stimulerar sekretionen av mjölk från bröstkörtlarna under amningsperioden. Prolaktin hämmar också bildningen av hormoner i äggstockarna. Under en graviditet stiger nivåerna av prolaktin till höga nivåer och nivåerna fortsätter vara höga under amningen.

Hur länge man är infertil efter en graviditet är individuellt och beror bland annat på hur ofta barnet ammas. Generellt bör tre kriterier vara uppfyllda för att man ska kunna använda metoden som preventivmedel:

  • Man ammar fullt ut med mindre än fyra timmars intervall.
  • Man har ingen mens.
  • Det har gått kortare tid än sex månader från förlossningen.

Kostnad

Metoden kostar inget och använder inga hjälpmedel.

Säkerhet

Amningsmetoden har ett pearl index på 1-2 vilket motsvarar en säkerhet på 98-99 %.

Inköpsställe

Det går att hitta information om amningsmetoden hos bland annat RFSU.

Källor:

Grönt är skönt – miljösmart födelsekontroll
Läkemedelsverket – Preventivmetoder för att undvika konception
RFSU – amningsmetoden