Fertilitetsarmband

Vad

Ett armband som kartlägger menscykeln och din fertila fas med hjälp av en sensor som använder olika parametrar och en matematisk algoritm.

Resultatet visas i en mobilapp som armbandet synkroniserar med.

Ava kan inte användas som preventivmetod men väl för att kartlägga och förstå sin menscykel samt för att att se när ägglossningen inträffar vilket är av vikt om man vill bli med barn.

Vetenskaplig grund

Kvinnan är endast fertil under det dygn då ägglossningen sker och ägglossning sker endast en gång under varje menscykel. Dagen för ägglossning kan variera från månad till månad.

Under menscykeln varierar hormonnivåerna i kroppen vilket påverkar temperatur, puls, hjärtrytm, sömn osv.

Ett  fertilitetarmband mäter flera olika parametrar via pulsen på handleden och analyserar de olika värdena med hjälp av en matematisk algoritm

Kostnad

Ett fertilitetsarmband innebär en engångskostnad.

Inköpskostnad: cirka 3000 sek

Totalt efter fem år: 3000 sek samt kostnader för batteribyte

Säkerhet

Det finns enstaka tillverkare av fertilitetsarmband idag och ett fåtal kliniska studier är genomförda.  Effektiviteten för att kartlägga den fertila fasen i syfte att bli med barn, ligger på 89 procents säkerhet.  Eftersom studien inte tittat på användning som preventivmetod finns inget Pearl Index.