Vasalgel

Inom ett par år förutspås den vara på plats. Vasalgel, preventivmedlet för män. Det är forskningsorganisationen Parsemus Foundation som ligger bakom den innovativa produkten som spås vara det första hormonfria långtidsverkande preventivmedlet för män.

Hur fungerar det?

Spermier produceras i pungen och åker genom sädesledaren och blandas med sädesvätaskan för att sedan åka ut genom urinröret. Medlet är en gel, polymer, som injiceras i mannens sädesledare under lokalbedövning. Den blockerar spermierna fysiskt från att vandra genom sädesledaren men inte sädesvätskan. Därför känns eller märks inte blockeringen för någon part. När man vill upphäva blockeringen görs det enkelt genom en andra injektion som löser upp gelen. Det blir som en tillfällig sterilisering som när som helst kan tas bort och annars behöver göras om efter några år.

Vasargel väntar nu på ett sista godkännande hos FDA Food And Drugadministration, USAs motsvarighet till Läkemedelsverket innan det lanseras. När det kommer till Sverige är ännu oklart.