P-piller som gör fiskar tvåkönade

 

Alltfler börjar uppmärksamma konsekvenserna av läkemedelsrester i vårt vatten. I en pågående kampanj uppmuntrar Apotek Hjärtat sina kunder att lämna in gamla läkemedel för att skona miljön från resterna som många gånger spolas ner i våra avlopp.  Läkemedelsrester som exempelvis gör våra fiskebestånd mindre och fiskar både deformerade och tvåkönade.

Ämnen som förekommer i p-piller är ett av de mest vanliga läkemedelsrester som cirkulerar i miljön. Ett exempel är det syntetiska hormonet etinylestradiol som passerar kroppen och vidare genom urinen ut i avloppsvattnet. Det betyder att alla som använder p-piller dagligen sprider vidare läkemedelsrester i miljön. Eftersom de även passerar reningsverken fortsätter de vidare ut i naturen med en direkt påverkan på exempelvis fiskar som har ett hormonsystem som liknar människan och därför påverkas negativt. Josefin Johansson skriver mer om detta i en artikel i Helsingborgs Dagblad 22/4 2015. 

Men det betyder också att mängden av hormoner ökar i våra dricksvatten och gör oss alla till passiva mottagare av syntetiska hormoner. Hur detta påverka oss i längden återstår att se men redan nu finns forskning som visar på de negativa konsekvenserna inte bara för fiskar men också för människor som ofrivilligt utsätts för en högre grad av hormoner i vardagen.