Hur stor är risken för cancer och blodproppar när man äter hormonella preventivmedel?

I medierna målas skräckhistorier upp med jämna mellanrum när det kommer till hormonella preventivmedel och dess risk för blodpropp och cancer.

Men hur stor är egentligen risken?

Cancer

Kombinerade p-piller ökar risken för bröstcancer något. Höga halter av det syntetiska östrogenet ökar risken med tre gånger enligt en klinisk studie från 2014 (Beaber EF et.al: Recent oral contraceptive use by formulation and breast cancer risk among women 20-49 years of age)

P-piller med mindre mängd syntetiskt östragen ökar risken med cirka 1.6 gånger.

Risknivån normaliseras cirka ett år efter att du slutat med kombinerade p-piller. Dock sägs samma preventivmedel öka skyddet något för äggstockscancer som är en ovanlig cancerform jämfört med bröstcancer.

Blodproppar

Samtliga hormonella preventivmedel medför en ökad risk för blodproppar. Även om den absoluta risken att drabbas inte är överhängande. Detta var känt redan på 60-talet men lite har förändrats på 50 år.

Här hittar du en infographic över p-pillers påverkan på kvinnor i Sverige.