Hur du kan välja ett säkert och hormonfritt alternativ

På Hormonfri.nu presenterar vi utvalda hormonfria metoder och produkter för att reglera och övervaka fertiliteten på ett naturligt sätt utan tillsatser av syntetiska hormoner. Allt från preventivmedel till naturliga metoder för att kartlägga fertila och icke fertila dagar.

Vi tycker att följande punkter och frågor är bra att se över i samband med valet av en metod oavsett om det hormonfritt eller inte.

1. Hur hög säkerhet har produkten/metoden?

Ett viktigt branschmått att titta på är Pearl Index (förkortat, PI) som visar effektiviteten hos den specifika metoden. 

Säkerheten hos olika preventivmetoder anges oftast i procent. Procenten baseras på ett flertal kliniska studier som gjorts där man tagit fram ett så kallat Pearl Index. Kolla på både metod-PI och användar-PI. Och jämför med flera metoder och produkter.

Pearl Index är namnet på en branschstandard som klassificerar graden av säkerhet för olika preventivmetoder. Måttet anges på en skala mellan 1-100 och tas fram genom att preventivmetoden testas i kliniska studier.
För att kunna få ett tillförlitligt värde behövs fler än 10 000 menscykler tas in i beräkningen. Pearl index visar hur många oönskade graviditeter som inträffar när 100 kvinnor använder preventivmetoden kontinuerligt under ett år. Ju lägre Pearl index desto högre blir säkerheten i procent.

Exempel: Om 4 av 100 kvinnor som använder en specifikt preventivmetod under ett år blir oönskat gravida motsvarar detta Pearl Index 4. Preventivmetoden har då en säkerhet på 96 procent.

2. Vilka biverkningar finns? 

Många gånger missar vi att verkligen granska biverkningarna för ett medel eller en produkt. Om det är ett läkemedel med syntetiska hormoner du överväger, kolla gärna upp substansen på FASS. Många av de vanliga biverkningarna är kategoriserade som vanliga just för att många drabbas. Kolla även listan för vilka som avråds från att använda preparatet. Har man någon i familjen/släkten som drabbats av exempelvis blodpropp, stroke eller bröstcancer är det viktigt att informera den som skriver ut preparatet då det kan ha allvarliga konsekvenser för dig som användare.

3. Granska de kliniska studierna.

Det finns olika typer av kliniska studier. Det är alltid bra att granska studierna själv.
1. Vad har studerats? Är det en studie som tittat på användningen av produkten som preventivmetod (Pearl Index) eller som fertilitetsinringande metod (ringa in ägglossning för att bli gravid). Beroende på vad som tittats på är syftet annorlunda.
2. Finns det flera kliniska studier som över tid bekräftat samma eller bättre resultat?